Tag: STARS-796

Đạo diễn phang lồn em phóng viên trên sóng truyền hình

Đạo diễn phang lồn em phóng viên trên sóng truyền hình. Nhưng trưởng thôn lại nói: Tôi có thể tranh luận với anh ở đâu? Dự án này thuộc về huyện lệnh, người đánh tôi là người công an huyện. Anh đi lý luận với tôi đi, ...